List Jana Pawła II do bp. Piotra Gołębiowskiego - 29 IV 1980 r.


Bp Piotr Gołębiowski wraz z kard. Karolem Wojtyłą i kard. Stefanem Wyszyńskim,
Studzianna 18 VIII 1968 r.
W roku 1977 bp Piotr Gołębiowski obchodził 75. rocznicę urodzin. Skierował więc prośbę do Pawła VI o zwolnienie z obowiązków administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. Papież nie przyjął tej rezygnacji. W lutym 1980 r. biskup ponownie zwrócił się – tym razem już – do Jana Pawła II z tą samą prośbą. W odpowiedzi papież pisał 29 kwietnia 1980 r. do biskupa:  Czcigodny i Drogi Księże Biskupie!Ksiądz Prymas przesłał mi […] pismo Księdza Biskupa z 25 lutego br., w którym zawarta jest ponowna prośba o zwolnienie z obowiązków Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej. Pierwszą prośbę Ks. Biskup przedstawił Ojcu Św[iętemu] Pawłowi VI w dniu 10 czerwca 1977 r., kończąc 75 lat życia.


Proszę mi darować, że na tę ponowną prośbę odpowiem również i ze swej strony gorącą prośbą, aby Ksiądz Biskup zechciał jeszcze nadal pozostać na czele tej wybranej części Owczarni Chrystusowej, jaką jest Diecezja Sandomierska. Chociaż formalnie spełnia Ksiądz Biskup obowiązki Administratora Apostolskiego, to przecież dla wszystkich, którzy Go znają i patrzą na Jego biskupie posługiwanie, pozostaje Wasza Ekscelencja prawdziwym i budującym Pasterzem Kościoła Sandomierskiego.


Chociaż więc dobrze rozumiem motywy, które skłaniają Księdza Biskupa do ponowienia swej prośby i biorę je pod uwagę, to jednak odważam się również i tym razem przedłożyć moją prośbę w tym samym duchu, co śp. Poprzednik. Jestem przekonany, że Biskupi Pomocniczy potrafią Go w wielu pracach wyręczyć – natomiast trzeba, ażeby Ksiądz Biskup trwał nadal na czele Diecezji, stanowiąc duchowe oparcie dla Duchowieństwa i Wiernych”.


Proszę przyjąć także ode mnie wyrazy najlepszej pamięci, miłości i czci wraz z apostolskim błogosławieństwem.Watykan, dnia 29 kwietnia 1980 r.                                                                                    Jan Paweł II

Źródło: Archiwum Kurii Diecezji Radomskiej, Akta personalne Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz