Pogrzeb śp. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego

www.diecezjasandomierska.pl

Śp. Ks. Biskup Wacław Świerzawski (1927-2017)


Dnia 7 października 2017 r. zmarł Ks. Biskup Wacław Świerzawski, emerytowany Biskup Sandomierski. W dniu dzisiejszym w Sandomierzu odbywa się pogrzeb Zmarłego Księdza Biskupa.
Był on drugim następcą Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego na Stolicy Biskupiej w Sandomierzu. Modląc się dziś o wieczne szczęście dla Zmarłego przywołujemy jego słowa o Słudze Bożym Biskupie Piotrze. W czasie Mszy świętej celebrowanej w katedrze sandomierskiej 18 listopada 2000 r. śp. Ks. Biskup Wacław Świerzawski mówił:
„Dziś wspominając, czcimy: człowieka, kapłana i biskupa, który tu – w tej katedrze – przez lata pełnił urząd posługiwania prezbiterialnego i biskupiego. Świętej pamięci ks. biskup Piotr Gołębiowski zapewne jest tu z nami dzisiaj. Niedawno obchodziliśmy wielką uroczystość świętych obcowania czy jak mówi język łaciński: communio sanctorum, wspólnota świętych. Wierzymy więc w tę komunię: Kościoła na ziemi i Kościoła w niebie, szczególnie tu – przy ołtarzu Pańskim.
Zmarły przed dwudziestu laty biskup Piotr jest Sługą Bożym, tzn. został otwarty proces kanonizacyjny, który objawi wolę Boga wobec tego człowieka i wobec jego czynów. W ręku Boga był, jest i zostanie. Można by w refleksjach nad jego osobą pójść w kierunku biogramu historycznego, tzn. etap po etapie, rok po roku przyglądać się wydarzeniom z jego życia i ukazywać jego cnoty teologalne, moralne, ludzkie cechy charakteru, a szczególnie te, które możemy brać jako wzór. Jest też druga linia czy płaszczyzna, która kształtuje biogram hagiograficzny. Co to znaczy?
Każdy biskup ma przywilej podpisywania się jakąś dewizą. Najczęściej jest ona rozwijana i pielęgnowana od lat. Nominacja na biskupa jest okazją do oficjalnego ujawnienia tego życiowego hasła. Biskup Piotr w dniu konsekracji biskupiej wyjawił: «Moją dewizą życiową jest Maria spes nostra». Był zatem człowiekiem, u którego więź z Matką Chrystusową była bardzo ścisła. Ta więź ukształtowała jego osobowość, być może nadała też kształt jego duchowości. […]
Ta refleksja doprowadziła nas do tego zasadniczego wyjaśnienia dewizy życiowej biskupa Piotra. W swoim nauczaniu, sprawowaniu sakramentów i pasterzowaniu dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku był on doprowadzany przez Maryję do Jezusa Chrystusa, umęczonego i zmartwychwstałego. […]
Świętujemy dziś wspomnienie śmierci biskupa Piotra, Sługi Bożego. Zauważcie, że jego dewiza napisana jest w liczbie mnogiej: Maria spes nostra. Oznacza to, że Maryja jest nadzieją Twoją, Biskupie Piotrze, ale też i naszą! Na każdym etapie życia trzeba mówić: «Odwagi!», «Nadziei!». Zgromadziliśmy się tutaj, żeby modlić się o to, co Bóg według swego zamysłu rozpoczął, aby to według swojego projektu dopełnił. Niech się tak stanie, jak chcesz, Panie Jezu Chryste. Amen.”
W dniu dzisiejszym śp. Ks. Biskup Wacław Świerzawski zostanie pochowany w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, w pobliżu grobu Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
Pomódlmy się o wieczne szczęście dla Zmarłego Księdza Biskupa:
Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Biskupa Wacława i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich społeczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Zapraszamy również do modlitwy różańcowej
z rozważaniami tajemnic słowami Sł. B. Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
Wejdź TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz